10 ગુજરાતી વાનગીઓ જે ભારતભરમાં પ્રખ્યાત છે

ઢોકળા - ચણાના લોટના આથોમાંથી બનાવેલ બાફેલા ઢોકળા

થેપલા - ઘઉંના લોટમાંથી બનાવેલા અને હળદર, મરચું પાવડર અને ધાણા જેવા મસાલાથી ભરપૂર.

હાંડવો - ચોખા, દાળ અને ગોળ અને ગાજર જેવા શાકભાજીમાંથી બનાવેલ સ્વાદિષ્ટ હાંડવો

ઉંધિયુ- શિયાળાની શાકભાજી જેમ કે રતાળુ, કઠોળ, રીંગણા અને બટાકા સાથે બનેલી મિશ્ર વનસ્પતિ કરી, મસાલાવાળી ગ્રેવીમાં રાંધવામાં આવે છે.

ફાફડા- ચણાના લોટમાંથી બનાવેલ ક્રિસ્પી નાસ્તો, સામાન્ય રીતે લીલા મરચા અને કોથમીરમાંથી બનાવેલી મસાલેદાર ચટણી સાથે પીરસવામાં આવે છે.

ખાંડવી - ચણાના લોટ અને દહીંમાંથી બનાવેલા નરમ રોલ્સ.

સેવ ટામેટા નુ શાક - ટામેટાં, ડુંગળી અને મસાલા વડે બનાવેલી સરળ છતાં સ્વાદિષ્ટ શાક.

સુરતી ઉંધિયુ - સુરત શહેરની એક લોકપ્રિય શિયાળાની વાનગી, જે મોસમી શાકભાજી, મસાલા અને નારિયેળના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવે છે.

દાળ ઢોકળી - મસાલેદાર દાળના સૂપમાં ઉકાળીને ઘઉંના લોટના ડમ્પલિંગ સાથે બનાવવામાં આવેલું ભોજન.

ખમણ - ચણાના લોટમાંથી બનાવેલ સ્વાદિષ્ટ ખમણ, સામાન્ય રીતે ખજૂર અને આમલીમાંથી બનાવેલી મીઠી અને તીખી ચટણી સાથે પીરસવામાં આવે છે.